Brzdové kapaliny

Brzdové kapaliny

Brzdová kapalina je důležitou součástí brzdového systému vašeho automobilu. Slouží k přenosu síly, kterou vyvíjíte na brzdový pedál, na brzdové čelisti nebo třmeny, které stlačují brzdové destičky proti brzdovým kotoučům. Tím se zpomaluje nebo zastavuje pohyb vozidla. Brzdová kapalina musí být správného typu a kvality, aby brzdový systém fungoval bezpečně a spolehlivě.

Zde je popis brzdové kapaliny:

 1. Typy brzdové kapaliny:

  • Nejběžnější typ brzdové kapaliny používaný v osobních automobilech je brzdová kapalina na bázi glykolu. Tento typ brzdové kapaliny je označován názvem DOT (Department of Transportation) a často se vyskytuje jako DOT 3, DOT 4 nebo DOT 5.1. Každý z těchto typů má jiné vlastnosti a teplotní rozpětí.
 2. Vlastnosti:

  • Brzdová kapalina musí mít vysoký bod varu, aby při vyšších teplotách nedocházelo k jejímu varu, což by mohlo vést k ztrátě brzdového účinku.
  • Musí mít nízkou viskozitu, aby rychle reagovala na stisk brzdového pedálu a přenášela sílu na brzdy.
  • Je důležité, aby brzdová kapalina byla kompatibilní s materiály použitými v brzdovém systému, aby nedocházelo k jejich korodování nebo poškození.
 3. Teplotní třídy:

  • Brzdová kapalina je označována teplotními třídami, které určují její schopnost odolávat teplotním změnám. Například DOT 3 je obvykle vhodná pro normální provozní podmínky, zatímco DOT 4 nebo DOT 5.1 jsou vhodné pro náročnější aplikace, jako je sportovní jízda nebo tahání nákladů.
 4. Výměna brzdové kapaliny:

  • Brzdová kapalina má omezenou životnost a může absorbovat vlhkost z okolního prostředí, což snižuje její účinnost. Proto je důležité pravidelně kontrolovat úroveň a stav brzdové kapaliny a případně ji včas vyměňovat.
 5. Bezpečnost:

  • Používání správného typu brzdové kapaliny a její pravidelná údržba jsou klíčové pro bezpečnou jízdu. Pokud máte pochybnosti o stavu brzdové kapaliny, konzultujte s odborníkem nebo prověřte svůj automobil v autorizovaném servisu.

Celkově lze říci, že brzdová kapalina je kritickou součástí brzdového systému vašeho vozu, a je důležité věnovat jí dostatečnou pozornost, abyste zajistili bezpečnou a spolehlivou jízdu.